Slovesa v závorkách doplňte ve správném tvaru.

Doplňovací cvičení

Vyplňte vynechané a pak stiskněte tlačítko "Správná odpověď" pro kontrolu správnosti vašich odpovědí. Použijte tlačítko "Nápověda", pokud vám odpověď dělá potíže. Můžete si zobrazit správné řešení tlačítkem "[?]". Pokud ale budete žádat o radu nebo vyřešení, odečtou se vám body!
(jmenovat se) Hana Morávková. (být) studentka a (studovat) medicínu. Moc ráda (sportovat). V pondělí a ve čtvrtek (hrát squash) a v sobotu nebo v neděli (jezdit na kole). Nerada (vařit) a (uklízet). Můj přítel (jmenovat se) David. David (nebýt) student, (být) kuchař, proto rád vaří. (pracovat) každý den 12 hodin a (vstávat) už v půl šesté ráno. David (mít) málo času. Někdy (plavat) nebo (chytat) ryby.