Doplňte do textu slovesa ve správném tvaru: pracovat, nakupovat, vydělávat, mít, připravovat, jmenovat se, starat se, odpočívat

Doplňovací cvičení

Vyplňte vynechané a pak stiskněte tlačítko "Správná odpověď" pro kontrolu správnosti vašich odpovědí. Použijte tlačítko "Nápověda", pokud vám odpověď dělá potíže. Můžete si zobrazit správné řešení tlačítkem "[?]". Pokud ale budete žádat o radu nebo vyřešení, odečtou se vám body!
To je paní Soukupová. ve firmě Best jako sekretářka. Její manžel se David. Pracuje jako ředitel v bance a hodně peněz.
Paní Soukupová po práci a se o rodinu. syna Petra a dceru Moniku.Večer paní Soukupová připravuje večeři, poslouchá hudbu a občas .