Doplňte správný tvar slovesa být.

Doplňovací cvičení

Vyplňte vynechané a pak stiskněte tlačítko "Správná odpověď" pro kontrolu správnosti vašich odpovědí. Použijte tlačítko "Nápověda", pokud vám odpověď dělá potíže. Můžete si zobrazit správné řešení tlačítkem "[?]". Pokud ale budete žádat o radu nebo vyřešení, odečtou se vám body!

1. (Já) cizinec.
2. Jana cizinka.
3. Petr ženatý.
4. (Ty) vdaná?
5. (Oni) doma.
6. (My) v kanceláři.
7. Kdo to?
8. Co to?
9. Kde to?
10. Odkud (Vy)?