.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Konverzace

Gramatika

Velikonoce

 

Velikonoce / Easter / Ostern

 

Velikonoce

das Ostern

Easter

Popeleční středa

der Aschermittwoch

Ash Wednesday

Zelený čtvrtek

der Gründonnerstag

Maundy Thursday

Velký pátek

der Karfreitag

Good Friday

Bílá sobota

der Karsamstag

Holy Saturday

Velikonoční neděle

der Ostersonntag

Easter Sunday

Velikonoční pondělí

der Ostermontag

Easter Monday

velikonoční vejce, kraslice

das Osterei

Easter egg

velikonoční zajíc

der Osterhase

Easter bunny

velikonoční beránek

das Osterlamm

Easter lamb

velikonoční mše

die Ostermesse

Easter Mass

velikonoční zvyk

der Osterbrauch

Easter custom

velikonoční oheň

das Osterfeuer

Easter fire

mazanec

das Osterbrot

Easter cake

velikonoční  prázdniny

die Osterferien

Easter holidays

veselé Velikonoce

frohe Ostern

Happy Easter

velikonoční pohlednice

die Osterkarte

Easter postcard

kočičky

das Palmkätzchen

catkins

velikonoční svíce

die Osterkerze

Easter candle

pomlázka

die Osterrute

Easter stick

malovat

bemalen

paint

barvení vajíček

das Färben von Eiern

coloring eggs

vyšupat

schlagen

whip

vyfouknutá vajíčka

ausgeblasene Eier

blown eggs

vejce natvrdo

hart gekochte Eier

hard-boiled eggs

Morana

der Sensenmann

Morana, Death

řehtačka

die Klapper

rattle

 

    
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz