.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

ASSET Č.Budějovice Jazykové kurzy

Učebnice "Čeština pro život 2"

 

Čeština pro život 2 / Czech for Life 2 / Tschechisch fürs Leben 2

Obsah

 1. Moderní komunikace
 2. Virtuální seznamka a sociální sítě
 3. Chceme být stále mobilní
 4. V rušném městě, nebo na vesnici?
 5. Jak být dlouho fit?
 6. Ve světě českých médií
 7. Příroda kolem nás
 8. Za výhodnými nákupy se slevou
 9. Večer se jdeme bavit
 10. Vánoce po Česku
 11. Jarní probuzení
 12. Kriminalita. Hlavně klid a jdeme na to!
 13. Kde na to všechno vzít peníze
 14. Sladký život studentský
 15. Změna je život

Přepis poslechových cvičení
Klíč
Stručný přehled české gramatiky
Použitá literatura

Pod tímto odkazem najdete pár tipů, jak pracovat s učebnicí.

METODICKÉ POKYNY PRO LEKTORY A UČITELE

Učebnice Čeština pro život 2 / Czech for life 2 / Tschechisch fürs Leben 2 volně navazuje na úspěšnou konverzační příručku Čeština pro život. Opět je určena všem středně pokročilým až pokročilým studentům-cizincům, kteří již mluví česky, ale přesto se chtějí ve svém vyjadřování dále zdokonalovat a neustále si rozšiřovat svoji slovní zásobu tak, aby jim běžná komunikace neděla vůbec žádné problémy.
Čeština pro život 2 zachycuje dalších 15 témat týkajících se běžných situací každodenního života. Názvy lekcí, k nimž patří např. Moderní komunikace, Virtuální seznamka a sociální sítě, Ve světě českých médií, Za výhodnými nákupy se slevou, Jak být dlouho fit? Kde na to všechno vzít peníze, Sladký život studentský dokazují, že se tentokrát jedná o nová aktuální témata, která jsou často diskutována a která se dotýkají každého z nás. Proto jsou důležitá i pro studenty-cizince.
Východiskem každé lekce jsou úvodní otázky k danému tématu doplněné ilustracemi. Na samém začátku tak mají studenti možnost vyjádřit své postoje a názory k dané problematice.  Vstupní text (monolog, dialog, anketa) a následující úkoly k textu prověří porozumění čtenému textu a schopnost samostatného vyjadřování.
V učebnici je posílen konverzační blok, který obohacují fotografie, ilustrace, grafy a křížovky. Studenti jsou tak vedeni k samostatnému ústnímu vyjadřování, při němž se naučí správně reagovat na vzniklé situace. Oddíl je strukturován tak, aby nabízel množství podnětů jak pro týmovou práci, tak i pro individuální rozšiřování slovní zásoby, a probouzel neustálou aktivitu studentů.
Poslechová cvičení (na přiloženém CD) posilují zapamatování nově osvojené frazeologie a zároveň dávají návod, jak reagovat v konkrétní situaci. Autentičnosti jazyka je dosaženo užitím běžně mluveného slova, včetně hovorových výrazů.
Novinkou učebnice jsou krátké články vybrané z denního tisku, které jsou vhodné pro práci se slovníkem. Studenti tak mají možnost zpracovávat jednotlivá témata formou esejí. Metodika k této učebnici je zveřejněna na www.czechforlife.cz.
Součástí učebnice jsou slovní zásoba s německým a anglickým překladem, přepisy poslechových cvičení, klíč se správnými řešeními a stručný přehled české gramatiky.

Úspěšná práce s učebnicí předpokládá znalost češtiny na úrovni B2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz