.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

ASSET Č.Budějovice Jazykové kurzy

Učebnice "Čeština pro život"

 

Čeština pro život / Czech for Life / Tschechisch fürs Leben

Obsah

 1. Taková normální rodina
 2. Jezte a pijte! Dobrou chuť
 3. Jdeme nakupovat
 4. Ukažte mi prosím cestu!
 5. Autem, nebo letadlem?
 6. Jedeme na dovolenou
 7. Od jara do zimy
 8. Jak ten čas letí
 9. Co s načatým večerem?
 10. Všechno nejlepší!
 11. U doktora. Další, prosím…
 12. Vlastní střecha nad hlavou
 13. Móda a lidé kolem nás
 14. Moje práce mě baví
 15. Česká republika známá i neznámá

Poslechové texty
Klíč
Stručný přehled české gramatiky
Použitá literatura

Konverzační učebnice Čeština pro život/Czech for life/Tschechisch fürs Leben je určena všem středně pokročilým až pokročilým studentům-cizincům, kteří se učí česky a chtějí se dále zdokonalit ve svém vyjadřování tak, aby mluvili jako rodilí Češi. Úspěšná práce s učebnicí předpokládá znalost češtiny na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce.

Učebnice obsahuje materiál k patnácti tématům, která se týkají běžných situací každodenního života.
Názvy lekcí, k nimž patří např. Taková normální rodina, Jdeme nakupovat, Jedeme na dovolenou, Moje práce mě baví, dokazují praktické a komunikativní zaměření učebnice.
Východiskem každé lekce jsou úvodní otázky k danému tématu a úvodní text (monolog, dialog).

Otázky k textu prověří porozumění textu a schopnost samostatného vyjadřování. Lekce neobsahují podrobný gramatický výklad, ale uvedená gramatická cvičení umožňují procvičovat a upevňovat vybrané gramatické jevy.

Následuje konverzační blok obohacený fotografiemi a ilustracemi, který vede studenty k samostatnému ústnímu vyjadřování, při němž se naučí správně reagovat na vzniklé situace. Nabízí velké množství podnětů jak pro týmovou práci, tak pro individuální rozšíření slovní zásoby.

Každou lekci uzavírají poslechová cvičení, která posilují zapamatování si nově osvojené frazeologie. Autentičnosti jazyka je dosaženo užitím běžně mluveného slova včetně hovorových výrazů.

Součástí učebnice je klíč se správným řešením, přepisy poslechových cvičení, přehled české gramatiky a v rámci každé lekce drilová cvičení a slovní zásoba s německým a anglickým překladem. Učebnice je doprovázena audionahrávkami na CD.

 

Čeština pro život / Le tchèque pour la vie / Чешский для жизни

Francouzsko - ruská mutace

Všechny učebnice si můžete objednat přímo u nakladatelství AKROPOLIS nebo v naší jazykové škole ASSET - assetcb@seznam.cz

 

 

 

    
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz