.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Česká gramatika

Spojky

 

Spojky / Konjunktionen / Conjunctions

a
and
und
i
and
und
nebo
or
oder
ale
but
aber
neboť
for
denn
buď - nebo
either - or
entweder - oder
ani - ani
neither - nor
weder - noch
proto
therefore
deshalb
když
when
wenn, als
protože
because
weil
že
that
dass
aby
in order to
dass, damit
jakmile
as soon as
sobald
jestliže
if
wenn, falls
pokud
as long as
solange
ačkoli
although
obwohl
čím - tím
the - the
je - desto
zatímco
while
während
přesto
in spite of it
trotzdem
jinak
otherwise
sonst
dokud
untill
bis
nýbrž
but
sondern
jak - tak
both - and
so -wie

    
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz