.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Česká gramatika

Přehled sloves

Slovesa

 

Časování sloves / Konjugation der Verben / Conjugation of Verbs

Přítomný čas / Präsens / Present Tens

1. skupina / 1. Gruppe / the 1st group - koncovky / Endungen / Endings
-u, -eš, -e, -eme, -ete, -ou / í

2. skupina / 2. Gruppe / the 2nd group - koncovky / Endungen / Endings
-u, -eš, -e, -eme, -ete, -ou
Kmen přítomný má příponu -n(e). / Der Stamm des Verbs hat die Endung  -n(e). / Stem of e verb has ending -n(e).

3. skupina / 3. Gruppe / the 3rd group - koncovky / Endungen / Endings
-i, -eš, -e, -eme, -ete, -í

4. skupina / 4. Gruppe / the 4th group - koncovky / Endungen / Endings
-ím, -íš, -í, -íme, -íte, -í/-ejí

5. skupina / 5. Gruppe / the 5th group - koncovky / Endungen / Endings
-ám, -áš, -á, -áme, -áte, -ají

 


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz