.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Rodina

Rodina 1

Rodina 2

 

Rodina / Family / Familie

Jana: Odkud jsi, Davide?
David: Jsem z Londýna.
Jana: A máš sourozence?
David: Ano. Máme velkou rodinu. Mám tři bratry a čtyři sestry. A ty?
Jana: Mám jenom jednu sestru.
David: A jak se jmenuje tvoje sestra?
Jana: Jmenuje se Lenka.
David: A co dělají tví rodiče?
Jana: Maminka je lékařka a tatínek je právník.
David: A máš sestřenice nebo bratrance?
Jana: Mám jednu sestřenici Evu.

    
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz