.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Česká gramatika

Slovníky pro studium

Přídavná jména


Skloňování přídavných jmen / Deklination der Adjektive / Declension of Adjectives

Vzor tvrdý / hart / hard
mladý / jung / young

Podle vzoru mladý se skloňují přídavná jména, která mají v 1. pádě jednotného čísla trojí zakončení –ý, -á, -é.

V 1. pádě mn. č. rodu mužského životného dochází ke změně souhlásek: k, h, ch, r se mění v c, z, š, ř. Např.: hezký – hezcí, drahý – drazí.

Přídavná jména s příponou –ský mají tvar –ští, s příponou –cký mají tvar –čtí, s příponou –ičký mají tvar –ičcí. Např.: český – čeští, maličký – maličcí.

Vzor měkký / weich / soft
jarní / frühlings- / spring

Podle vzoru jarní se skloňují přídavná jména, která mají v 1. pádě jednotného čísla jedno zakončení –í pro všechny tři rody. Některá měkká přídavná jména se často tvoří od jmen zvířat: husa – husí, orel – orlí, pes – psí

Přídavná jména přivlastňovací
Vzor otcův / Vaters / father's, matčin / Mutters / mother's


Skloňování přídavných jmen s příponou –ův, (-ova, -ovo) a s příponou –in (-ina, -ino) je tvrdé.   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz