.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- -Francais

Česká gramatika

Slovesa

Slovníky pro studium

Přehled sloves

 

Infinitiv

Přítomný čas

Minulý čas

Budoucí čas

Infinitive / Infinitiv
Present tense /Präsens
Past tense /  Vergangenheit
Future / Futurum
bát se be afraid /befürchten
bojím se
bál (a, o)  jsem se
budu se bát
běžet run / laufen
běžím
běžel (a, o)  jsem
poběžím /budu běžet
brát take / nehmen
beru
bral (a, o)  jsem
budu brát
bydlet live / wohnen
bydlím
bydlel (a, o) jsem
budu bydlet
být be / sein
jsem
byl (a, o) jsem
budu
cestovat travel / reisen
cestuju
cestoval (a, o) jsem
budu cestovat
číst read / lesen
čtu
četl (a, o) jsem
budu číst
čistit clean / putzen
čistím
čistil (a, o)  jsem
budu čistit
dát give / geben
dám
dal (a, o) jsem
dám
děkovat thank / danken
děkuju
děkoval (a, o) jsem
budu děkovat
dělat do / machen
dělám
dělal (a, o) jsem
budu dělat
dívat se watch / sehen
dívám se
díval (a, o) jsem se
budu se dívat
dostat get / bekommen
dostanu
dostal (a, o) jsem
dostanu
držet keep / halten
držím
držel (a, o)  jsem
budu držet
hledat seek / suchen
hledám
hledal (a, o) jsem
budu hledat
hrát play / spielen
hraju
hrál (a, o) jsem
budu hrát
chtít want / wollen
chci
chtěl (a, o) jsem
budu chtít
jíst eat / essen
jím
jedl (a, o) jsem
budu jíst
jít go / gehen
jdu
šel (šla, šlo) jsem
půjdu
jet go / fahren
jedu
jel (jela, jelo) jsem
pojedu
koupit buy / kaufen
koupím
koupil (a, o) jsem
koupím
kupovat  buy / kaufen
kupuju
kupoval (a, o) jsem
budu kupovat
letět fly / fliegen
letím
letěl (a, o)  jsem
poletím
létat fly / fliegen
létám
létal (a, o)  jsem
budu létat

   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz