.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- -Francais

Česká gramatika

Předložky

 

Předložky / Präpositionen / Prepositions

Předložky s 2. pádem / Präpositionen mit dem zweiten Fall / Prepositions with the second case

bez
ohne
without
bez peněz / ohne Geld / without money, bez tebe / ohne dich / without you
od
von
from

od přítele / von dem Freund / from the friend, od osmi hodin / von acht Uhr / from eight o`clock

u
bei, an
by, at

u moře / am Meer / by the seaside, u rodičů / bei den Eltern / at parents'

do
nach, in
to
do školy / in die Schule / to school, do Prahy / nach Prag / to Prague
z, ze
aus
from, of

ze skříně / aus dem Schrank / from the wardrobe, z města / aus der Stadt / from the town

vedle
neben
beside

vedle domu / neben dem Haus / beside the house

 

    
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz