.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Pracovní listy

Gramatika

Pracovní list 9

 

Slovesa - nepravidelné časování

1. Vytvořte správné tvary sloves.

psát

číst

hrát

říct

jet

jít

ty

my

on

oni

vy

ona

 

přijet

zůstat

přijít

pít

moci

chtít

Vy

ty

on

my

oni

 

2. Slovesa z tabulky ze cvičení 1 doplňte do vět.
1. .......................................................................  (ty) rád kávu nebo čaj?
2. Zítra ..............................................................  (já) autem do Prahy.
3. Jak často ...................................................... (Vy) e-maily?
4. Na večírku .................................................... (my) ještě dvě hodiny.
5. Každý víkend ..............................................  (on) golf.
6. Kamila .......................................................... ráda noviny.
7. Chceš............................................................ dneska do práce pěšky?
8. V kolik hodin .......................................... .... (oni) na návštěvu?
9. Moje přítelkyně ............................................ jít do restaurace.
10. Děti se ........................................................ dívat na televizi.


3. Co patří dohromady?

a) Jde

 1. do práce
 2. vlakem
 3. pěšky

b) Píšeš

 1. kamarádce
 2. vodu
 3. e-mail

c) Jedete

 1. na dovolenou
 2. do domu
 3. do Německa

d) Řekneme to

 1. děti
 2. učitelce
 3. přítelem

e) Přijdu

 1. doma
 2. odpoledne
 3. v pět hodin

 

 

Řešení
1. píšeš, čteme, hraje, řeknou, jedete, jde, přijedu, zůstanete, přijdeš, pije, můžeme, chtějí

2.1. Piješ 2. pojedu 3. píšete 4. zůstaneme 5. hraje 6.čte 7. jít 8. přijdou 9. chce 10. chtějí / můžou

3. a13 b13 c13 d2 e23

 


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz