.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Pracovní listy

Gramatika

Pracovní list 8

 

Podstatná jména - vzor muž

1. Vyberte správnou variantu.

1. Radka má knihu od přítele / přítela.
2. Studenti se zeptají učitele / učitelovi.
3. Znáš toho cizinec / cizince?
4. Čekám dlouho na Lukáše / Lukáši.
5. Zavoláme prodavačem / prodavače.
6. Petr rád cestuje se  strýcem / strýci.
7. Starám se o otce / otci.
8. Proč hledáte ředitelem / ředitele.
9. Zeptám se toho muže / mužovi.
10. Jsou u lékaře / lékařem.

2. Doplňte správný tvar podstatného jména.

přítel / přítelem /přítele / přítele / příteli / příteli


1. To je můj ..................................... . 2. Čekám na .......................................... . 3. Zavolám .......................... .  4. Zeptám se ................................. . 5. Mluvím o ..................................... . 6. Setkám se s .......................................... .


3. Doplňte správný tvar podstatného jména v závorce.

  1. Jsme u .........................................................................(učitel)
  2. Eva má .........................................................................(přítel)
  3. Zeptáme se ............................................................... (prodavač)
  4. Znáš toho ....................................................................(muž)?
  5. Čekají na ......................................................................(cizinec)
  6. Zavoláte .......................................................................(lékař)?
  7. Milan pracuje se ........................................................(strýc)
  8. Udělám to pro ............................................................(otec)
  9. Setkají se s ..................................................................(ředitel)
  10. Udělám to bez ............................................................(Tomáš)

 

 

 

 

Řešení
1.1. přítele 2. učitele 3. cizince 4. Lukáše 5. prodavače 6. strýcem 7. otce 8. ředitele 9. muže 10. lékaře

2.1. přítel 2. přítele 3. příteli / přítelovi / přítele 4. přítele 5. příteli / přítelovi 6. přítelem

3. 1. učitele 2. přítele 3. prodavače 4. muže 5. cizince 6. lékaře / lékaři 7. strýcem 8. otce 9. ředitelem10. Tomáše

 

 

 


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz