.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Pracovní listy

Gramatika

Pracovní list 7

 

Podstatná jména - vzor pán

1. Vyberte správnou variantu.

1. Mám pes / psa.
2. Maminka čeká na syna / synovi.
3. Markéta sportuje s tatínkem / tatínka.
4. Mám růži od manželem / manžela.
5. Hledám  bratrovi / bratra.
6. Učitel se ptá  studentem / studenta.
7. Starají se o dědeček / dědečka.
8. Co uděláš pro kamaráda / kamarádovi?
9. Odpovídám tomu pánovi / pánem.
10. Monika je u  Petra / Petrovi

2. Doplňte správný tvar podstatného jména.

syn / synem / syna / syna / synovi / synovi


1. To je můj ..................................... . 2. Čekám na .......................................... . 3. Zavolám .......................... .  4. Zeptám se ................................. . 5. Mluvím o ..................................... . 6. Setkám se s .......................................... .


3. Doplňte správný tvar podstatného jména v závorce.

1. Mám ..................................................................................................(syn)
2. Dcera čeká na .................................................................................(tatínek)
3. Lucie pracuje s ................................................................................(manžel)
4. Děti mají peníze od .........................................................................(dědeček)
5. Zavolám .............................................................................................(bratr)
6. Dají knihu ..........................................................................................(student)
7. Koupíme ............................................................................................(pes)
8. Udělají to pro ....................................................................................(kamarád)
9. Znáš toho ...........................................................................................(pán)?
10. Jana odpovídá ................................................................................(Martin)

 

 

 

Řešení
1.1. psa 2. syna 3. tatínkem 4. manžela 5. bratra 6. studenta 7. dědečka 8. kamaráda 9. pána 10. Martinovi

2.1. syn 2. syna 3. synu / synovi / syna 4. syna 5. synu / synovi 6. synem

3. 1. syna 2. tatínka 3. manželem 4. dědečka 5. bratru / bratrovi 6. studentu / studentovi 7. psa 8. kamaráda 9. pána 10. Martinovi

 

 

 


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz