.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Pracovní listy

Gramatika

Pracovní list 6

 

Podstatná jména - vzor růže

1. Vyberte správnou variantu.
1. Proč nejsi v práce / práci?
2. Dívám se často na televizi / televize.
3. Obědvám v restaurace / restauraci.
4. Zajímají se o historii / historie.
5. Petra pracuje v nemocnice / nemocnici.
6. Milan čeká na přítelkyně / přítelkyni.
7. Hledají kolegyni / kolegyní.
8. Jak dlouho znáš Lucie / Lucii?

2. Doplňte správný tvar podstatného jména.

přítelkyně / přítelkyní / přítelkyni / přítelkyni / přítelkyně / přítelkyni

1. To je moje ..................................... . 2. Čekám na .......................................... . 3. Zavolám .......................... . 4. Zeptám se ................................. . 5. Mluvím o ..................................... . 6. Setkám se s .......................................... .


3. Doplňte správný tvar podstatného jména v závorce.

1. Učitelka to vysvětluje ...............................................................(Marie)
2. Co děláte po .............................................................................(práce)?
3. Koupím manželce ...................................................................(růže)
4. Jak dlouho jsi v ........................................................................(restaurace)?
5. Zeptáme se na .........................................................................(recepce).
6. Petr má ......................................................................................(přítelkyně)
7. Milena čeká na .........................................................................(kolegyně)
8. Hledají ........................................................................................(úřednice)

 

Řešení
1.1. práci 2. televizi 3. restauraci 4. historii 5. nemocnici 6. přítelkyni 7. kolegyni 8. Lucii

2.1. přítelkyně 2. přítelkyni 3. přítelkyni 4. přítelkyně 5. přítelkyni 6. přítelkyní

3. 1. Marii 2. práci 3. růži 4. restauraci 5. recepci 6. přítelkyni 7. kolegyni 8. úřednici

 

 

 


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz