.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Pracovní listy

Gramatika

Pracovní list 5

 

Podstatná jména - vzor žena

1. Vyberte správnou variantu.
1. Máš sestru / sestrou?
2. Čekají na dcera /  dceru.
3. Pavel se setká s cizince / cizinkou.
4. Mám peníze od babičky / babičku.
5. Kdy zavoláš učitelce / učitelkou.
6. Milan pracuje v hospody / hospodě.
7. Děkuju kamarádce /  kamarádky.
8. Děti jsou ve škola  / škole.
9. Jak často kupuješ kávu / kávou?
10. Uděláme to pro maminku / mamince.

2. Doplňte správný tvar podstatného jména.

kamarádka / kamarádky / kamarádku / kamarádkou / kamarádce / kamarádce /

1. To je moje ..................................... . 2. Čekám na .......................................... . 3. Zavolám .......................... .  4. Zeptám se ................................. . 5. Mluvím o ..................................... . 6. Setkám se s .......................................... .


3. Doplňte správný tvar podstatného jména v závorce.

  1. Jana má .........................................................(kniha)
  2. Čekáme na ....................................................(babička)
  3. Setkají se s ....................................................(učitelka)
  4. Maminka se stará o .....................................(dcera)
  5. Zavolám ..........................................................(manželka)
  6. Martina pracuje v ..........................................(banka)
  7. Děkujeme .......................................................(cizinka)
  8. Jsou v ...............................................................(hospoda)
  9. Koupíš mamince .......................................... (květina)?
  10. Co děláš po .....................................................(škola)?

 

 

Řešení
1.1. sestru 2. dceru 3. cizinkou 4. babičky 5. učitelce 6. hospodě 7. kamarádce 8. škole 9.kávu 10. maminku

2.1. kamarádka 2. kamarádku 3. kamarádce / kamarádku 4.kamarádky 5. kamarádce 6. kamarádkou

3. 1. knihu 2. babičku 3. učitelkou 4. dceru 5. manželce / manželku 6. bance 7. cizince 8. hospodě 9. květinu 10. škole

 

 

 


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz