.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Pracovní listy

Gramatika

Pracovní list 4

 

Slovesa na - at

1. Doplňte správný tvar sloves.

  1. vydělávat  -    (my) ……………..
  2. starat se –       (oni) ……………..
  3. zeptat se –      (já) ……………..
  4. dělat -             (ty) ……………..
  5. odpovídat -     (Vy) ……………..
  6. dát -                (oni) ……………..
  7. znát -              (ona) ……………..
  8. hledat -           (já) ……………..
  9. zavolat -          (vy) ……………..
  10. čekat -             (on) ……………..

3. Doplňte správná slovesa:
setkat se, zavolat, mít, prodávat, hledat, dívat se, poslouchat, starat se, zeptat se, zajímat se

1. Jakub  ....................................................... na televizi.
2. David ....... ................................................ s přítelkyní v kavárně.
3. Můj přítel ................................................. auto.
4. Pan Jiráček vám .................................... ve tři hodiny odpoledne.
5. (Já) ........................................................... o sport a historii.
6. Děti ............................................................cédéčka.
7. Jano, ......................................................... dneska večer čas?
8. Babička .................................................... o Milana.
9. Cizinec ...................................................... hotel.
10. Pavel a Tomáš ..........................................učitelky.

3. Doplňte tabulku.

pomáhat

mít

snídat

dělat

 

 

 

 

ty

 

 

 

 

on

 

 

 

 

my

 

 

 

 

vy

 

 

 

 

oni

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení
1.1. vyděláváme 2. starají se 3. zeptám se 4. děláš 5. odpovídáte 6. dají 7. zná 8. hledám 9. zavoláte 10. čeká

2.1. se dívá 2. se setká 3. prodává 4. zavolá 5. Zajímám se 6. poslouchají 7. máš 8. se stará 9. hledá 10. se zeptají

3.

pomáhat mít snídat dělat
pomáhám mám snídám dělám
ty pomáháš máš snídáš děláš
on pomáhá snídá dělá
my pomáháme máme snídáme děláme
vy pomáháte máte snídáte děláte
oni pomáhají mají snídají dělají

 

 

 


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz