.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Pracovní listy

Gramatika

Pracovní list 3

 

Slovesa na -ovat

1. Doplňte správný tvar sloves.

  1. kupovat –           (já) ……………..
  2. děkovat –           (my) …………….
  3. telefonovat –     (oni) …………..
  4. rezervovat –       (já) ……………..
  5. sportovat –         (ona) ……………
  6. opakovat –         (vy) ……………..
  7. vysvětlovat –      (Vy) ……………..
  8. studovat –         (ty) ……………..
  9. opravovat –       (on) ……………..
  10. cestovat –          (ona) ……………..

2. Doplňte správný tvar sloves.

1. lyžuju - oni ...................                     kupujete - já ...........................
2. cestuje - my ...............                       pracují - ty .............................
3. telefonuješ - ona ..................           opakujete - on .........................
4. opravuje - vy .............................        kopíruju - oni ..........................
5. studujete - já .....................               jmenujete se - ona ....................

3. Doplňte slovesa do vět. Vytvořte 1. osobu č. jednotného.

nakupovat, studovat, sportovat, jmenovat se, pracovat, telefonovat, lyžovat, cestovat


1. ....................................... se Pavel.
2. ......................................... na univerzitě v České republice.
3. Večer  ............................  českou gramatiku.
4. Často ...........................,. hraju tenis a fotbal.
5. V zimě ........................... na horách.
6. O víkendu ....................... v supermarketu.
7. V létě ............................... do Francie nebo Itálie.
8. Rád .................................. kamarádovi.

 

 

 

 

 

Řešení
1. 1. kupuju/i 2. děkujeme 3. telefonují 4. rezervuju 5. sportuje 6. opakujete 7. vysvětlujete 8. studuješ 9. opravuje 10. cestuje        

2. 1 lyžují, kupuju /i 2. cestujeme, pracuješ 3. telefonuje, opakuje 4. opravujete, kopírují, 5. studuju /i, jmenuje se

3. 1. Jmenuju/i, 2. Studuju/i 3. opakuju/i 4. sportuju /i 5. lyžuju /i 6. nakupuju / i 7. cestuju /i 8. telefonuju /i

 

 


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz