.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Pracovní listy

Gramatika

Pracovní list 2

 

Sloveso mít

1. Spojte osobní zájmena se správnými tvary slovesa mít.

máš       nemají           nemám             má          máme         nemáte      mají           nemáš     

já -                                                    my -
ty -                                                     vy -
on -                                                   oni -
ona -                                                 Vy -

2. Co patří dohromady?

1. Máme

a) děti
b) auto
c) doma

2. Nemají

a) čas
b) dobře
c) z Prahy

3. Mám se

a) dobře
b) doma
c) špatně

4. Má ráda

a) děti
b) čas
c) hlad

5. Máte

a) hlad?
b) žízeň?
c) peníze?

6. Kdo nemá

a) auto?
b) dům?
c) práci?

 

Řešení
1. já – nemám          my - máme
ty – máš, nemáš       vy – nemáte
on – má                      oni – mají, nemají
ona – má                   Vy - nemáte

2. 1 ab 2 a 3 ac 4a 5abc 6 abc

 

 


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz