.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Pracovní listy

Gramatika

Pracovní list 19

 

Slovesa - minulý čas

1. Převeďte do minulosti.

1. Petr sportuje ...........................................   Studuju .........................................................

2. Kniha leží ................................................  Jana ví...........................................................

3. Pozveme .................................................   Stůl stojí .......................................................

4. Obědvám ................................................   Věříš .............................................................

5. Honza pracuje ........................................    Koupím .......................................................

6. Píšou ......................................................    Objednáte ....................................................

7. Snídáme .................................................    Prodáváš ......................................................

8. Čekám ....................................................    Zeptají se ....................................................

9. Zaplatíme ................................................   Píšete ..........................................................

10. Může .......................................................   Chci ............................................................

11. Umíš .......................................................    Řeknou ......................................................

12. Přítelkyně zná ........................................     Zavolají .....................................................

13. Kam jedete? .......................................... Jde pěšky. .....................................................

14. Nepiju. .................................................... Jedí .................................................................

15. Máme ..................................................... Jsem ...............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení
1. 1. sportoval, studoval(a) jsem 2. ležele, věděla 3. pozvali jsme, stál 4. obědval(a) jsem, věřil jsi / věřils 5. pracoval, koupil(a) jsem 6. psali, objednal (a) / (i) jste 7. snídali jsme, prodával jsi / prodávals 8. čekal jsem, zeptali se 9. zaplatili jsme, psal(a)/(i) jste 10. mohl, chtěl(a) jsem 11. uměl jsi / uměls, řekli 12. znala, zavolali 13. Kam jste jel(a)/(i)?, Šel/Šla pěšky. 14. nepil jsem, jedli 15. měli jsme, byl(a) jsem

 

 

 


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz