.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Pracovní listy

Gramatika

Pracovní list 18

 

Slovesa - minulý čas

1. Převeďte  slovesa do minulosti.

1. kupovat –        (já) ……………..
2. děkovat –        (my) ……………...
3. telefonovat –  (oni) …………..
4. rezervovat –    (já) ……………..
5. kopírovat –     (ty) ……………..
6. sportovat –     (ona) ……………..
7. opakovat –     (vy) ……………..
8. vysvětlovat –  (Vy) ……………..
9. studovat –       (ty) ……………..
10. opravovat –  (on) ……………..

2. Převeďte  slovesa do minulosti.

 1. zeptat se – (já) ……………..
 2. dělat -      (ty) ……………..
 3. odpovídat - (Vy) ……………..
 4. dát -        (oni) ……………..
 5. znát -       (ona) ……………..
 6. hledat -     (já) ……………..
 7. zavolat -   (vy) ……………..
 8. čekat -      (my) ……………..
 9. zajímat se - (ona) ……………..
 10. vydělávat  - (my) ……………..

3. Převeďte  slovesa do minulosti.

 1. večeřet -          (my) .......................
 2. vědět -             (on) .......................
 3. zaplatit -          (ty) .......................
 4. bydlet -            (ona) ....................
 5. muset -             (já) ......................
 6. ležet -               (oni) .....................
 7. sedět -              (my) .....................
 8. navštívit -         (ty) .....................
 9. seznámit se-   (oni) ..................
 10. umět -              (on) ........................   

 

 

 

 

 

 

Řešení
1. 1. kupoval(a) jsem 2. děkovali jsem 3. telefonovali 4. rezervoval(a) jsem 5. kopíroval jsi 6. sportovala 7. opakovali jste 8. vysvětloval(a) jste 9. studoval jsi 10. opravoval

2. 1. zeptal(a) jsem se 2. dělal jsi 3. odpovídal(a) jste 4. dali 5. znala 6. hledal(a) jsem 7. zavolali jste 8. čekali jsme 9. zajímala se 10. vydělávali jsme

3. večeřeli jsme 2. věděl 3. zaplatil jsi 4. bydlela 5. musel jsem 6. leželi 7. seděli jsme 8.navštívil jsi 9. seznámili se 10. uměl

 

 

 


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz