.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Pracovní listy

Gramatika

Pracovní list 17

 

Osobní zájmena

1. Doplňte osobní zájmeno: já.

 1. Eva …………… přinesla hezkou knihu.
 2. Viděli jste …………… včera v kině?
 3. Přijeli ke ………….. včera.
 4. Nic se ode ………….. nedovíš.
 5. Šla se ……………… na procházku.
 6. Přijeli pro ………………… pozdě večer.
 7. Můžeš ………… půjčit ty noviny?
 8. Ten pes se …………….. nebojí.
 9. Zdálo se …………., že bude pršet.
 10. Jeli do města beze …………... .

2. Doplňte osobní zájmeno: on.

 1. Sestra mi o …………….vyprávěla.
 2. Zastavíš se u …………….. zítra odpoledne?
 3. Stáli za………….. ve frontě.
 4. Mají ………….. rádi.
 5. Evě se u ………….. líbilo.
 6. Půjčíš …………… ten slovník?
 7. Mluvili jsme o …………..  včera.
 8. Nic jsem …………… neslíbila.
 9. Pojedeš s ……….. do Liberce?
 10. Nechtělo se ………………… nic dělat.

3. Doplňte osobní zájmeno: ty

 1. Dlouho jsme o ……………  nic neslyšeli.
 2. Čekali na ……………….  dlouho.
 3. Bavil se s ………………. celý večer.
 4. Taxík pro ……………  nepřijel včas.
 5. Dostala od …………… nějaký dárek?
 6. Přečetla ………………. dopis od maminky?
 7. Jeli před …………. celou cestu.
 8. Na ………….. to nezáleží.
 9. Kromě ………………. to nikdo nevěděl.
 10. Bojím se o …………… .

 

 

 

 

 

Řešení
1. 1. mi 2. mě 3. mně 4. mne, mě 5. mnou 6. mne, mě 7. mi 8. mě, mne 9. mi 10. mne, mě

2. 1. něm 2. něho 3. ním 4. ho 5. něho 6. mu 7. něm 8. mu 9. ním 10. mu

3. 1. tobě 2. tebe 3. tebou 4. tebe 5. tebe 6. ti 7. tebou 8. tobě 9. tebe 10. tebe

 

 

 


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz