.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Pracovní listy

Gramatika

Pracovní list 16

 

Podstatná jména - množné číslo

1. Převeďte podstatná jména do množného čísla.

 1. studentka - ....................................  kamarádka - ......................................
 2. Čech - ...........................................  vlak -............................................
 3. manžel - ......................................... počítač - .............................................
 4. film - .............................................  konvice - .........................................
 5. nůž - .............................................. stůl - ........................................
 6. restaurace - .................................... čaj - ...............................................
 7. rohlík - .......................................... obchod - ..........................................
 8. obrázek - ....................................... rybník - .............................................
 9. koberec - ....................................... sporák- ................................................
 10. cizinka - ........................................ dědeček - ..........................................

2. Převeďte podstatná jména do správného tvaru.

 1. dvě housky – pět ....................................
 2. tři studenti – šest ............................................
 3. dvě školy  – deset .......................................
 4. dva koláče – sedm ..........................................
 5. čtyři pokoje – pět ................................................
 6. dvě výstavy – devět ..................................
 7. dva sešity – dvacet ......................................
 8. dva kamarádi – pět .............................................
 9. dva přátelé  – pět ..............................................
 10. tři kolegyně – deset ........................................

3. Doplňte správný tvar podstatného jména.
Zeptáme se:  

 1. studenti .............................................
 2. studentky ..........................................
 3. učitelé .............................................
 4. učitelky .............................................
 5. bratři .............................................
 6. sestry .............................................
 7. dcery .............................................
 8. synové .............................................
 9. babičky .............................................
 10. kolegyně .............................................

Řešení
1. 1.studentky, kamarádky 2. Češi, vlaky 3. manželé, počítače 4. filmy, konvice 5. nože, stoly 6. restaurace, čaje 7. rohlíky, obchody 8. obrázky, rybníky 9. koberce, sporáky 10. cizinky, dědečkové

2. 1. housek, 2. studentů 3. škol 4. koláčů 5. pokojů 6. výstav 7. sešitů 8. kamarádů 9. přátel 10. kolegyní / kolegyň

3. 1. studentů 2. studentek 3. učitelů 4. učitelek 5. bratrů 6. sester 7. dcer 8. synů 9. babiček 10. kolegyní / kolegyň

 

 

 


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz