.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Pracovní listy

Gramatika

Pracovní list 15

 

Test

1. Vyberte správnou variantu.

1. Komu píšeš?
□ přítelkyni                 □ dopis           □doma

2. Kdy to řekneš Janě?
 □ hned                       □ ano              □ možná

3. Kam jdete na procházku?
□ do domu                 □ do práce      □ do parku

4. Kdy se vrátí Jarmila?
□ za týden                  □ včera            □ jeden den

5. Kam dáš tu knihu?
□ na stole                    □ na stůl          □ na skříni

6. Co se jim tady líbí?
□ cizinka                     □ pivo                         □ všechno

7. Co děláš zítra večer?
□ už nevím      □ ještě nevím              □ asi nevím

8. Jak dlouho znáte Romana?
□ už tři roky               □ ještě pět let              □ za jeden rok

9. Co si koupíš k jídlu?
□  pivo            □  rybu            □ knihu

10. Je čeština těžká?
□ Ano, je lehká.          □ Ne, není těžká.        □ Ne, je dobrá

11. Co pro Vás mohu udělat?
□ ještě něco                □ už nic                     □ za všechno

12. Kam jedeš?
□ v autobuse               □ na zastávce             □ do práce

13. Martina se ........................ dobře.
□ má               □ máš              □ mám

14. Pavel ............................ cizinec.
□ je                 □ jsi                 □ jsou

15. Pane Výborný, odkud ......................?
□ jsi                 □ jste               □ jsem

 

 

 

Řešení
1. 1. přítelkyni 2. hned 3. do parku 4. za týden 5. na stůl 6. všechno 7. ještě nevím 8. už tři roky 9. rybu 10. Ne, není těžká 11. už nic 12. do práce 13. má 14. je 15. jste

 

 

 


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz