.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Pracovní listy

Gramatika

Pracovní list 14

 

Podstatná jména

1. Doplňte správnou koncovku podstatného jména v závorce.

1. Bydlím v ......................................(dům) blízko ....................................(park). Někdy chodím do ...................................... (město) pěšky, většinou jezdím ale ....................... (autobus). Před ............................... (rok) jsem si koupil ................................ (auto).

2. Cena .............................. (benzin) je vysoká, proto jezdím .............................. (auto) jen o ................................ (víkend). Často také hledám klíč od ........................ (auto). Nevím, jestli klíč leží na ......................... (stůl), nebo je u ..................... (počítač). Nemám moc ............................. (čas), protože hodně pracuju na  ................................... (počítač).

3. Když je hezké ....................... (počasí), chodím rád do ........................... (les), plavu v ................................. (rybník), jezdím na ............................. (kolo) nebo jezdím na ..................... (výlet).

4. Někdy bydlím v ....................... (hotel). Z .................. (pokoj) je hezký výhled na ...........................(město). K snídani piju čaj s ................. (mléko) bez .................(cukr). Jím rád .......................... (koláč) nebo ................................ (rohlík) s ................................ (máslo) a ......................... (sýr). Chutná mi také ............................ (pomeranč) nebo ..................... (jablko).

5. Minulý týden jsem byl v ........................... (kino). Viděl jsem zajímavý ............... (film). Chtěl jsem jít s kamarádem na .........................(pivo), ale neměl jsem jeho telefonní ........................... (číslo). Po ........................(kino) jsem šel hned domů a díval jsem se na ........................... (televize). Nebyl tam dobrý ......................... (program), proto jsem šel do ................. (postel) a četl jsem jednu zajímavou ......................... (kniha).

 

 

 

 

Řešení
1. 1. domě, parku, města, autobusem, rokem, auto 2. benzinu, autem, víkendu, auta, stole, počítače, času, počítači 3. počasí, lesa, v rybníku / rybníce, kole, výlet 4. hotelu, pokoje, město, mlékem, cukru, koláč, rohlík, máslem, sýrem, pomeranč, jablko 5. kině, film, pivo, číslo, kině, televizi, program, postele, knihu

 

 


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz