.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Pracovní listy

Gramatika

Pracovní list 13

 

Předložky

1. Vyberte správnou variantu.

1. Sedím u / pod stolu.
2. Auto stojí v / před domem.
3. Dcera stojí u / v  okna.
4. Piju kávu bez / s  cukrem.
5. Pojedeme do / na Slovensko.
6. Taška je na / pod stole.
7. Obraz je na / u stěně.

2. Doplňte předložky do / na.

1. Večer jdeme  ..................... hospody.
2. Jak často chodíš  ........................ pivo?
3. Odpoledne jdu  ........................ práce.
4. Kdy jdete  .....................diskotéku?
5. Zítra nejdu ....................... školy.
6. O víkendu jedu ........................ Prahy.
7. Kdo ještě přijde ...................  večírek?
8. Jak dlouho studuješ …………….. univerzitě?
9. Setkáme se …………………. náměstí.

3. Doplňte správný tvar podstatného jména.

1. hotel:              v ...................... k ........................
2. auto:               v ...................... vedle .................
3. židle:              na .................... pod ...................
4. škola:             do .................... u .......................
5. práce:            po ...................  bez ...................
6. pivo:               k ..................... na .......................
7. město:           do ................... ve .......................
8. stůl:                na ................... před ...................
9. kavárna:       v ..................... vedle ....................

 

 

Řešení
1. 1. u 2. před 3. u 4. s 5. na 6. na 7. na

2.1. do 2. na 3. do 4. na 5. do 6. do 7. na 8. na 9. na

3. 1. hotelu, hotelu 2. autě, auta 3. na židli, židlí / židli 4. školy, školy 5. práci, práce 6. k pivu, pivo / pivě 7. města, městě 8. stůl / stole, stůl / stolem 9. kavárně, kavárny

 

 


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz