.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Pracovní listy

Gramatika

Pracovní list 12

 

Slovesa

1. Doplňte vhodná spojení ke slovesům.

 

autem               přítelkyni               cestovat           čokoládu                 do Prahy               dopis

            tužkou             na Slovensko          e-mail                peníze               do práce     

       pěšky                    k příteli             na nádraží                pracovat               do parku

 

 

Elipsa: JÍTElipsa: JETElipsa: PSÁTElipsa: CHTÍT 

 

2. Doplňte slovesa chodit – jít, jezdit – jet.  
                                                                      
1. Dneska večer (já) ........................................ domů z práce pěšky.                 
2. To je Pavel! Kam .................................. ? – Domů.                        
3. Klára často .................................... na diskotéky.                                                                    
4. Obvykle (my) ........................................  na dovolenou do Francie.                                            
5. Teď (vy) ........................................  do školy?  
6. Alice každý rok ........................................  do Vídně.
7. Adam ........................................každou sobotu  na koncert.
8. Kam Denisa ........................................ každý týden?
9. David nerad ........................................ vlakem.
10. Kdy obvykle (ty) ........................................  na hory?

3. Zvolte správnou odpověď.

1.   Přijdeš k nám zítra na návštěvu?

a) Možná Martina.

2.   Pojedeš také na výlet?

b) Ano, jsem unavený.

3.   Přijde ještě někdo?

c) Ne. Je to daleko.

4.   Půjdeš pěšky?

d) Ne, jednou za rok.

5.   Chceš jít už domů?

e) Rád. V kolik hodin?

6.   Chodíš často do kina?

f) Ne, chodím pěšky.

7.   Jezdíš do práce autem?

g) Bohužel nemůžu, musím jít do práce.

8.   Můžu jít také na diskotéku?

h) Ale jistě. Proč se ptáš?

9.   Kdy přijede Adéla?

i) Ano, jezdím už deset let.

10. Umíš jezdit na lyžích?

j) Nevím, možná v pátek.


Řešení
1. jít - k příteli, pěšky, na nádraží, do parku, pracovat, jet - do Prahy, do práce, na nádraží, na Slovensko, autem, pracovat, psát - přítelkyni, e-mail, dopis, tužkou, chtít - čokoládu, pracovat, peníze, cestovat

2.1. jdu 2. jdeš 3. chodí 4. jezdíme 5. jdete / jedete 6. jezdí 7. chodí / jezdí 8. chodí / jezdí 9. jezdí 10. jezdíš

3. 1ge 2cg 3a 4c 5b 6d 7f 8h 9j 10i

 

 


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz