.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Pracovní listy

Gramatika

Pracovní list 11

 

Přídavná jména

1. Doplňte ke každému přídavnému jménu jedno podstatné jméno.

film - auto - voda - sýr - syn - štěstí - počasí - kniha - pokoj - učitelka

 1. teplá ...........................................
 2. velké .........................................
 3. nudný .........................................
 4. zajímavá ....................................
 5. nemocný .....................................
 6. unavená .....................................
 7. hezké ........................................
 8. čistý .............................................
 9. drahé ...........................................
 10. čerstvý ........................................

2. Doplňte opak.

 1. To dítě není hodné, je .....
 2. To auto není nové, je .....
 3. Ten student není chytrý, je .....
 4. Ten dědeček není nemocný, je .....
 5. Ta žena není ošklivá, je .....
 6. Ta káva není silná, je .....
 7. Ten čaj není teplý, je .....
 8. Ta kniha není nudná, je .....
 9. Ta babička není smutná, je .....
 10. Ten vlak není pomalý, je .....


3. Doplňte správné přídavné jméno.
dobrý,  celý,  čerstvý,  česnekový,  český,  hezký 2x,  jahodový,  nový,  okurkový,  rajčatový,
vařený 2x, velký, vepřový,  zajímavý,  zmrzlinový


Markéta je ............................... den doma.  Ráno dlouho spí a potom má .................. snídani. Jí .............. vejce, ............................ jogurt a ........................... rohlík. Po snídani čte ................... knihu. Potom telefonuje dlouho s ........................... kamarádkou. Jmenuje se Karolína. Markéta chce pozvat Karolínu na oběd. K obědu vaří .......................... polévku, ...................... řízek a ........................ brambory. Karolína nemá ráda ................... nebo ...................... salát. Markéta proto připravuje jako dezert jen ............................ pohár. Po obědě jde Markéta s Karolínou na procházku do .................... parku. Počasí je ........................... . Dívky jsou dlouho v parku a povídají si o škole, sportu a hudbě. Večer chtějí jít do kina na .............................. film. Ještě musí koupit vstupenky. Pak už se těší na  ....................... večer.

 

Řešení
1. 1. voda 2. štěstí 3. film 4. kniha 5. syn 6. učitelka 7. počasí 8. pokoj 9. auto 10. sýr

2.1. zlobivé 2. staré 3. hloupý 4. zdravý 5. hezká 6. slabá 7. studený 8. zajímavá 9. veselá 10. rychlý

3. celý, dobrou, vařené, jahodový, čerstvý, zajímavou, novou, česnekovou, vepřový, vařené, rajčatový, okurkový, zmrzlinový, velkého, hezké, český, hezký

 

 


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz