.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Pracovní listy

Gramatika

Pracovní list 10

 

Slovesa na -it (-et)

1. Vytvořte správné tvary sloves.

bydlet

on

vědět

jíst

vy

navštívit

ona

sedět

oni

prosit

ty

muset

my

umět

ležet

on

 

2. Doplňte slovesa. (Můžou se opakovat.)
chodit / nabízet / koupit / pověsit / rozumět / stát / učit se / vědět / věřit / vidět / vrátit se

1. Jano, ................................. toho kluka?  Ano, ........................................ . Kdo to je? To je nový student. Co tady dělá?  ................................. česky.


2.  Martino, co .............................. Tomášovi k narozeninám? Ještě ne...................... . Asi nějakou knihu.


3. Hotel Relax ....................... zajímavé slevy. Můžeme si ....................... masáže za zajímavé ceny.  Jedna masáž ................... 470 korun.


4.  Kdy  ........ ................ David z Prahy? Ve čtvrtek. To ti ne........................ (já). David ......... .................... až v sobotu, protože v pátek má ještě školu.


5. Lucie, kam .............................. ten obraz? Do ložnice.


6. Pan Baur je Rakušan. ....................... trochu česky, protože ..................... každý týden na kurz češtiny.


7. Auto ............................ celý měsíc v garáži, protože Olina ............................. do práce pěšky.


8. Co chceš dělat dneska večer? Musím ........... ........... . Zítra píšeme test.


9. Dobrý den, kde je tady univerzita? ..............................(Vy) to kino? Ano. Vlevo za kinem je univerzita.


10. ...................... už (vy), kdo přijde na návštěvu? Ano, ..................... (my). Honza a Veronika.

 

Řešení
1. bydlí, vím, jíte, navštíví, sedí, prosíš, musíme, umím, leží

2.1. znáš, znám, Učí se 2. koupíš, nevím 3. nabízí, koupit, stojí 4. se vrátí, nevěřím, se vrátí 5. pověsíš 6. rozumí, chodí 7. stojí, chodí 8. se učit 9. Vidíte 10. Víte, víme

 

 


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz