.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Pracovní listy

Gramatika

Pracovní list 1

 

Sloveso být

1. Spojte osobní zájmena se správnými tvary slovesa být.

jsem        není             jsou               nejsme           je           jste      nejsem            jsi         nejste

já -                                                    my -
ty -                                                     vy -
on -                                                   oni -
ona -                                                 Vy -

2. Co patří dohromady?

1. Jsem

a) cizinec
b) z Ameriky
c) česky
d) Amerika
e) Američan

2. Petr je

a) cizinka
b) svobodný
c) z Českých Budějovic
d) učitel

3. Nejsme

a) doma
b) z Prahy
c) domů
d) čeština

4. Jsi

a) Čech?
b) student?
c) ženatý?
d) nemocný?

5. Kde jste?

a) Doma.
b) V Praze.
c) Domů.
d) Z Prahy.

6. Kdo je to?

a) To je přítel.
b) To je pes.
c) To je doma.
d) To je čeština.

 

Řešení
1. já – jsem, nejsem          my- nejsme
ty – jsi                                    vy – jste, nejste
on – je, není                         oni – jsou
ona – je, není                      Vy – jste, nejste

2. 1 abe 2 bcd 3 ab 4abcd 5ab 6 ab

 

 


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz