.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais
     

ASSET Č.Budějovice Jazykové kurzy

Česká gramatika

Cvičení

Testy

Pracovní listy

Konverzace

Konverzace / Conversation / Konversation

Na této stránce najdete českou slovní zásobu, základní fráze a krátké rozhovory z běžného všedního života.

On this page you can find Czech vocabulary, basic phrases and short interviews from common everyday life.

Auf dieser Webseite finden Sie den tschechischen Wortschatz, verschiedene Redewendungen für die Konversation und kurze Gespräche aus dem Alltagsleben.

Pozdravy, seznámení / Greetings / Begrüßung

Rodina, rodinné vztahy / Family / Familie

Bydlení / Living / Wohnen /

Cestování / Travelling / Reisen

Koníčky / Hobbies / Hobbys

Povolání / Jobs / Beruf

Jídlo a pití / Food and Drink / Essen und Trinken

Nakupování / Shopping / Einkaufen

Časové údaje /Time / Zeit

Můj den / My Day / Mein Tag

Vánoce / Christmas / Weihnachten

Velikonoce / Easter / Ostern

    
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz