.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Česká gramatika

Podstatná jména

Podstatná jména / Substantive / Nouns

A. Skloňování mužské / männlich / masculine
Jména životná / belebt / animate
a) bez koncovky (v 1. p. jednotného čísla)

 1. v 2. p. jedn. čísla - koncovka -a, vzor tvrdý - pán
 2. v 2. p. jedn. čísla - koncovka -e, vzor měkký - muž

b) s koncovkou  (v 1. p. jednotného čísla)

 1. v 1. p. jedn. čísla - koncovka -a, vzor tvrdý - předseda
 2. v 1. p. jedn. čísla - koncovka -e, vzor měkký - soudce

Jména neživotná / unbelebt / inanimate
bez koncovky (v 1. p. jednotného čísla)

 1. v 2. p. jedn. čísla - koncovka -u nebo -a, vzor tvrdý - hrad / (les)
 2. v 2. p. jedn. čísla - koncovka -e, vzor měkký - stroj

B. Skloňování ženské / weiblich / feminine
a) s koncovkou  (v 1. p. jednotného čísla)

 1. v 1. p. jedn. čísla - koncovka -a, vzor tvrdý - žena
 2. v 1. p. jedn. čísla - koncovka -e, vzor měkký - růže

 b) bez koncovky (v 1. p. jednotného čísla)

 1. v 2. p. jedn. čísla - koncovka -e / ě, vzor píseň
 2. v 2. p. jedn. čísla - koncovka -i, vzor kost

C. Skloňování střední / sächlich / neuter
s koncovkou  (v 1. p. jednotného čísla)

 1. koncovka -o, vzor tvrdý - město
 2. koncovka -e, vzor měkký - moře
 3. koncovka -e, vzor smíšený - kuře
 4. koncovka -í, vzor dlouhý - stavení

    
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz