.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

ASSET Č.Budějovice Jazykové kurzy

Česká gramatika

Cvičení

Testy

Konverzace

Informace o češtině

 

Information about Czech language / Informationen über die tschechische Sprache / Informations sur la langue Tchèque

O češtině – česká gramtika, testy, zajímavosti, jazykové korektury

Moje čeština – gramatika, testy, na webu najdete hlavně informace o české mluvnici

Pravidla – pravidla českého pravopisu

Příručka - internetová jazyková příručka, pravopis, tvarosloví, větná stavba, slovotvorba, dopisy, grafická úprava písemností

Vyjmenovaná slova

KamiNet – stránka věnovaná dětem se specifickými poruchami učení, česká a anglická gramatika, testy, cvičení, výslovnost

Local Lingo - stránka v angličtině, určená cizincům, kteří se učí česky, česká výslovnost, gramatika, testy, fráze, učebnice

Czech Keyboard – česká klávesnice

Český národní korpus soubor počítačově uložených textů, materiály ke stažení

Jazykolamy


   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz