.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Konverzace

 

Koníčky

 

Koníčky / Hobbies / Hobbys

volný čas
leisure time
Freizeit
cestovat
travel
reisen
sportovat
do in sports
Sport treiben
lyžovat
ski
Ski fahren
jezdit na kole
ride a bike
Rad fahren
plavat
swim
schwimmen
číst knihy
read books
Bücher lesen
dívat se na televizi
watch TV
fernsehen
chodit do kina
go to the cinema
ins Kino gehen
chodit do divadla
go to the theater
ins Theater gehen
chodit na koncert
go to the concert
ins Konzert gehen
chodit na procházku
go for a walk
spazieren gehen
jezdit na výlety
make trips
Ausflüge machen
chodit na pěší túry
hike
wandern
rybařit
fish
angeln
jezdit na koni
ride a horse
reiten
tancovat
dance
tanzen
poslouchat hudbu
listen to the music
Musik hören
malovat
paint
malen
hrát fotbal
play football
Fußball spielen
hrát hokej
play ice-hockey
Eishockey spielen
hrát na kytaru
play the guitar
Gitarre spielen
hrát počítačové hry
play computergames
Computerspiele spielen
hrát tenis
play tennis
Tennis spielen
hrát golf
play golf
Golf spielen
běhat
jog
laufen
pracovat na zahradě
garden
im Garten arbeiten

    
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz