.........ČEŠTINA PRO ŽIVOT......................................................ASSET České Budějovice
 

 
- -- --Francais

Česká gramatika

Číslovky

 

Číslovky základní / Kardinalzahlen / Cardinal Numerals

0
nula
20
dvacet
1
jeden (M), jedna (F), jedno (S)
21
dvacet jeden, jedna, jedno
2
dva(M), dvě (F, pl.), dvě (S)
22
dvacet dva, dvě
3
tři
30
třicet
4
čtyři
40
čtyřicet
5
pět
50
padesát
6
šest
60
šedesát
7
sedm
70
sedmdesát
8
osm
80
osmdesát
9
devět
90
devadesát
10
deset
100
sto
11
jedenáct
200
dvě stě
12
dvanáct
300
tři sta
13
třináct
500
pět set
14
čtrnáct
1000
tisíc
15
patnáct
2000
dva tisíce
16
šestnáct
5000
pět tisíc
17
sedmnáct
1000000
milion
18
osmnáct
2000000
dva miliony
19
devatenáct
5000000
pět milionů

   
 
© Copyright ASSET Č.Budějovice 2010
Informace: + 420 603 715 504 -- e-mail: assetcb@seznam.cz